Majú sa stredoškoláci dobre? Čím to je?

Medzi žiakmi všetkých zapojených škôl, je 67% žiakov spokojných so svojím životom. Najspokojnejší sú so súkromným životom (74%) a najmenej so životom v škole (55%). Žiaci so znevýhodnením oproti žiakom bez znevýhodnenia uvádzajú významne nižšiu spokojnosť v rodine, spokojnosť so životom v meste/obci, ako aj celkovú spokojnosť so životom. 

Čím to je spôsobené, ako žiaci vnímajú sami seba, aké majú vzťahy v škole a aké sú ich postoje k znevýhodneniam sa môžete dozvedieť z prieskumu Máš sa dobre? Čím to je?. Zisťovali sme tiež, ktoré oblasti života považujú žiaci za dôležité a ako sú s nimi spokojní, t.j. aká je ich kvalita života.

EDUMA od 5.11.2021 do 15.3. 2022 zozbierala 1100 odpovedí žiakov v spolupráci s 13 školami, ktoré sa zapojili do projektu Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy. 

Výsledky prieskumu - Máš sa dobre? Čím to je? 2022

Súčasný prieskum nadväzuje na prieskum o Inklúzii a minimálnej kvalite života z roku 2018, ktorý bol inšpirovaný mapovaním kvality života podľa WHO. 

Výsledky prieskumu - Inklúzia a minimálna kvalita života 2018

V prípade, že sa chcete na čokoľvek opýtať alebo by Vás zaujímalo viac zistení, obráťte sa na info@eduma.sk


Projekt Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy bol podporený z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity