Chcete sa naučiť využívať inovatívne storytellingové nástroje? Prihláste sa na webinár

Ako využiť inovatívne nástroje na scitlivovanie žiakov, podporu ich vnímavosti a toleranciu vo výchove a vzdelávaní? Ako využiť prácu s obrazom na spoznanie prežívania žiakov a detí v špeciálnych výchovných zariadeniach? Ako cez prácu s príbehmi podporiť jazykové zručnosti nízkomotivovaných žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia?

Ak máte chuť aspoň ma jednu z otázok získať odpoveď, praktický návod, či inšpiráciu, zúčastnite sa webinára alebo viacerých webinárov podľa ich zamerania.

Webináre sú určené pre pedagógov ZŠ, SŠ a VŠ, členov školských podporných tímov a pedagogických a odborných zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení. 

Webináre budú zamerané ma využitie inovatívnych storytellingových nástrojov na podporu jazykových kompetencií v materinskom jazyku a cudzom jazyku, podporu občianskych a sociálnych kompetencií žiakov.

Vďaka podpore partnerov projektu sa webinára môžete zúčastniť bezplatne. Navyše, účasťou na webinároch máte zároveň možnosť získať samotné inovatívne nástroje alebo prístup k nim, opäť bezplatne. Prístup k nástrojom získate podľa toho, ktorého webinára sa zúčastníte:

  • Ak sa zúčastníte webinára o videách Online živej knižnice, môžete získať prístup do Online živej knižnice.
  • Ak webinára o audio príbehoch a e-bookoch, získate výtlačok e-book-u.
  • Ak webinára o EDUMA kartách, získate balíček EDUMA kariet.

Prihlásenie

Chcem sa prihlásiť – link: https://www.survio.com/survey/d/A7X1P4F0I7B0T3C7T.

Prihláste sa, prosím, najneskôr jeden deň pred konaním webinára a my Vám rovnako, jeden deň pred konaním webinára, pošleme e-mailom prihlasovací link na Zoom.

Čo je to Online živá knižnica?

Online živá knižnica je inovatívny vzdelávací portál, ktorý využíva najstaršiu a veľmi efektívnu metódu vzdelávania – storytelling. Storytelling (učenie sa cez skutočné príbehy) je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy – vizuálne, auditívne, kinestetické. Súčasne je vhodný aj pre rôzne vekové a vzdelávacie skupiny. Ponúka desiatky rôznych video príbehov a autentických výpovedí ľudí, ktorí žijú s hendikepom, museli utiecť pred prenasledovaním alebo vojnou, sú inej etnicity, iného vierovyznania alebo vyrastali mimo svojej biologickej rodiny. Medzi nimi Maťo bez rúk, ktorý otvorene hovorí o živote s fyzickým hendikepom, dcéra iránskych migrantov Sára, adoptovaná Maruška, ktorá vyrastala v kruhu nebiologickej rodiny, tínedžerka Suzanne. ktorá utiekla pred vojnou v Sýrii alebo Jedinec, mladý muž, ktorý sa nečakane ocitol v detskom domove.

Čo nájdete v e-bookoch EDUMY?

EDUMA  prináša ľahko dostupnú formu práce s príbehmi, pripravenú pre okamžité využitie – písané príbehy, zaradené do tematických e-bookov. Dostávate tak k dispozícii vyše 20 e-bookov, celkoo takmer 300 príbehov, ktoré môžete bezplatne použiť vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní mládeže, pre prípravu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách i zamestnancov vo spoločensky zodpovedných firmách. Témy, ktoré pomocou príbehov môžete otvárať, zahŕňajú život bez domova, adopcie, život s hendikepom alebo nevyliečiteľnou chorobou, rómska národnosť, utečenci, špeciálne vzdelávacie potreby a mnoho ďalších.

Zoznámte sa napríklad s Robertom, ktorý vyrastal v chudobných podmienkach v rómskej osade, ale podarilo sa mu splniť si svoj sen – stať sa novinárom. S Hind, ktorá utiekla pred vojnou zo Sýrie a našla nový domov v Rakúsku. Alebo s Anežkou, ktorá aj s dyslexiou dokázala vyštudovať právo.

Každý z týchto príbehov a práca s ním sa prenáša do nášho myslenia, postojov a pripravuje nás na rolu možného spolužiaka, partnera, rodiča, zamestnanca, či zamestnávateľa človeka s telesným, zmyslovým hendikepom, inou národnosťou alebo vierovyznaním. Pedagóg tak žiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva a vedie ich k vnímaniu svojho okolia, pochopeniu fungovania spoločnosti a postavenia človeka v nej. Podporuje v nich motiváciu porozumieť prekážkam ľudí na okraji spoločnosti a vzbudzuje v nich chuť zaujímať sa o zraniteľných ľudí vo svojom okolí a škole.

Čo sú to EDUMA karty?

Tvorba emočných kariet: Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt

Tvorba emočných kariet: Za každým obrazom sa skrýva silný príbeh 

 Veríme, že webináre budú pre vás nápomocné. Už sa na Vás tešíme 🙂


Prečítajte si viac: 

Rozhovor s ambasádorkou: Pedagogička Mikolajová: ,,Projekt Zvuk, obraz a slovo rozvinul našim žiakom komunikačné zručnosti, kritické myslenie ale aj citlivosť a pochopenie voči iným.“

Ďakujeme za podporu našich partnerov, bez ktorých by naše aktivity nebolo možné realizovať.

Projekt Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisProjekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRProjekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.