Pilotáž kurzu prevencie extrémizmu medzi mladými

Kedy ?

01.12.2021 (streda) - 20.12.2021 (pondelok) 00:00 - 23:59 hod


Pozývame pedagogických a odborných zamestnancov základných, stredných, aj vysokých škôl, aby sa zapojili do pilotného vzdelávania zameraného na prácu s extrémizmom a prevenciu radikalizácie na školách. 

O čo ide v pilotnom online vzdelávacom kurze?

Vzdelávanie je postavené na využívaní storytellingových metód, na audio príbehoch a metodikách, ktoré sú vytvorené v rámci projektu s názvom Cez Zaži-To-k k vnímavosti. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Cieľom je posilniť prevenciu voči extrémizmu a radikalizácii, posilňovanie vnímavosti a tolerancie pedagógov, žiakov a študentov. Za týmto účelom j v rámci projektu vytvorená aj samostatná metodika. Na návrhu pilotného vzdelávania spolupracujeme s psychológom, ktorý sa na kurz pozrie skúseným okom odborníka v otázke prevencie nežiaduceho šírenia extrémizmu.

Pilotáž vzdelávania znamená, že budete prví, kto si vzdelávací kurz vyskúša na vlastnej koži. Aj vďaka Vám vzdelávanie overíme v praxi a zapracujeme zlepšenia tak, aby bolo čo najefektívnejšie v pozitívnej zmene postojov účastníkov. 

Silu a účinnosť jednotlivých storytellingových nástrojov ako aj samotného vzdelávacieho modulu budeme merať dotazníkom, ktorý zmapuje postoje účastníkov pred vzdelávaním a po ňom. 

Po pilotáži chceme požiadať o akreditáciu tohto vzdelávania, s čím máme skúsenosti – nakoľko máme akreditované 4 vzdelávacie moduly 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia s veľmi pozitívnym ohlasom od účastníkov. Nový vzdelávací modul, ktorý pripravíme na akreditáciu, bude nadstavbovým modulom na vzdelávanie s využitím príbehov (pre tých, ktorí už absolvovali vzdelávanie v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia alebo iného vzdelávania zameraného na využívanie storytellingových techník) a bude sa zameriavať na prevenciu radikalizácie a prácu s extrémizmom. 

Čo Vás čaká a kedy?

Rozsah vzdelávania pripravujeme na cca 8 hodín – vrátane online/prezenčného aj dištančného vzdelávania a s povinnou praxou.  

Vzdelávanie bude prebiehať online – prezenčne a dištančne.

  • 1.12.2021, 14:00-16:00 2 hod. online vzdelávanie prezenčne (pravdepodobne online cez ZOOM)
  • Náš návrh je 10.12. 2021 – Deň boja za ľudské práva (no účastníci si môžu zvoliť aj iný termín v prípade potreby) – 3 hod. praxe– účastníci použijú audio príbehy na hodine/pri práci s mládežou, a tým overia využitie audio príbehov ako vzdelávacích nástrojov v praxi 
  • 20.12.2021, 13:30-16:30 – 3 hod. online prezentácia v skupine – reflexia, ako sa im s témou a príbehmi pracovalo 

Naše lektorky, Jana Harušťáková a Katarína Božík vás budú v procese plnenia úloh sprevádzať a v prípade potreby Vám kedykoľvek radi pomôžu. 

Kto sa môže prihlásiť?

Vzdelávanie je určené odborným a pedagogickým zamestnancom všetkých typov škôl – základné školy (8.-9. ročník), stredné a vysoké školy. 

Ide o nadstavbový vzdelávací modul, čiže modul vhodný pre tých učiteľov, ktorí už absolvovali našu 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia alebo vzdelávanie ohľadom storytellingu, či už v EDUME alebo v inej vzdelávacej inštitúcii/iného poskytovateľa. 

Celkovo hľadáme 20 účastníkov

Chcete sa prihlásiť? Kliknite nižšie

Chcem sa prihlásiť

Prihlasovanie je otvorené do 28.11.2021.

Nenávistné prejavy v našej spoločnosti silnejú. Postaviť sa rozvinutým prejavom extrémizmu a neznášanlivosti nie je jednoduché, no vnímavý učiteľ môže tento problém podchytiť už v začiatkoch. Staňte sa aj Vy jedným z priekopníkov, ktorý je vnímavý voči inakosti a pomôže mladým ľuďom vnímať svet s otvorenými očami, bez predsudkov.

Spracovala: Veronika Vanochová

Photo by Anna Shvets from Pexels


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDUMA, n.o.

Pilotáž kurzu prevencie extrémizmu medzi mladými

Mapa nie je dostupná