Interaktívne webináre pripravili 34 účastníkov na využívanie príbehov vo vzdelávaní

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s EDUMOU realizovala tri štvordňové interaktívne webináre zamerané na využívanie jednej z najefektívnejších metód vzdelávania – storytellingu na rozvoj vnímavosti a kritického myslenia mladej generácie. Webinárov sa celkovo zúčastnilo 34 úspešných absolventov spomedzi učiteľov a pracovníkov s mládežou.

 

    

Cieľom webinára bolo, aby účastníci dokázali pracovať s rôznymi formami storytellingu (písaný, obrazový a video storytelling) a mohli využiť ich prínos pre vzdelávanie a výchovu k vnímavosti, posilnenie kritického myslenia mládeže a na prácu so stereotypmi a predsudkami.

Účastníci si prácu s príbehom zažili na vlastnej koži už počas webinára. Každý deň bol venovaný inému aspektu storytellingu. Prvý blok webinára začal praktickými cvičeniami prostredníctvom osobných príbehov, využívania imaginatívnych kariet a rozprávok. Cez prácu s inšpiratívnymi príbehmi ľudí zo znevýhodneného prostredia sme sa dostali od písanej a vizuálnej podoby storytellingu až po prácu so stereotypmi a predsudkami. Využili sme viaceré online nástroje ako napríklad Word Cloud – pojmová mapa, či rozdelenie účastníkov na online diskusné skupiny, vďaka čomu bol zážitok z webinára intenzívny.

     

Po skončení webinára IUVENTA požiadala účastníkov o spätnú väzbu. Účastníci vnímali webinár veľmi pozitívne, počnúc výberom a pokrytím tém, ako aj prínosu pre vlastnú prax.

Počet respondentov, kt. poskytli spätnú väzbu N=25, %

  • “Vďaka za skvelý webinár! Vždy ma na takýchto školeniach fascinuje, ako nádherne sa dajú použiť prvky neformálneho vzdelávania a samozrejme i storytellingu v podstate vo všetkom – pri učení v škole, pri poradenskej práci s klientom, dokonca pri budovaní PR organizácie a pod. Veľmi oceňujem aj online prevedenie – bolo to veľmi komfortné a inkluzívne.”
  • “Tento webinár bol pre mňa inšpiráciou, ponúkol mi mnoho typov, ako pracovať s postojmi, predsudkami a stereotypmi….veľký prínos vidím aj v tom, že som vďaka webináru spoznala veľa nových ľudí, ktorí ma obohatili.”
  • Webinára sa zúčastnila aj nevidiaca účastníčka, ktorá vyzdvihla najmä inkluzívnosť tohto vzdelávania.

Vďaka spolupráci s EDUMOU majú účastníci po skončení webinára dvojmesačný voľný prístup do portálu onlinezivakniznica.sk. Portál obsahuje autentické príbehy ľudí zo zraniteľných skupín, ako aj metodiky s návodom a príkladmi, ako pracovať s príbehmi počas vyučovania. Na stránke  http://eduma.sk/e-booky/ sú aj voľne dostupné e-booky “Príbehmi k poznaniu”, ktoré obsahujú 288 príbehov a takmer 800 strán textu s témami ako sú život v chudobe, s chorobou, úspešní Rómovia a mnohými ďalšími. 

 

Naše podujatia

Žiadne Udalosti