Nič nie je také silné ako príbeh

Ján rozpráva príbeh o tom, že hlad je neznesiteľný: “V živote som videl veľa hladných ľudí okolo seba. Sám so zažil hrozný hlad. Bol by som schopný urobiť čokoľvek, len aby som sa mohol najesť. Človek je naozaj schopný urobiť čokoľvek pre hlad. Aj zabiť.”

Vďaka príbehom dokážeme lepšie porozumieť druhému človeku, vžiť sa do jeho postojov a očakávaní. Príbeh vytvára priestor pre empatiu. 

Séria e-bookov Príbehmi k poznaniu je zameraná na prácu so žiakmi a študentmi počas akejkoľvek vyučovacej hodiny. E-booky sú koncipované tak, aby ponúkli náhľad na danú tému z rôznych uhlov pohľadu. Zabezpečujeme tým možnosť kreovania vlastného názoru a postoja žiakov a študentov na tému.

V súčasnosti vnímame potrebu prehĺbenia vzájomnej citlivosti napr. voči seniorom, Rómom a ďalším zraniteľným skupinám. Myslíme si, že vďaka príbehom môžeme odstrániť mnohé nedorozumenia a eliminovať napätia, ktoré pribúdajú vplyvom súčasnej situácie.

Ak radi čítate skutočné príbehy a zaujímate sa o to, ako žijú iní ľudia, e-booky zo série Príbehmi k poznaniu vám otvoria dvere k týmto témam:

  • Mladí a ľudskosť
  • Život s hendikepom
  • Život s nevyliečiteľnou chorobou
  • Úspešní Rómovia
  • Seniori a mladí
  • Život bez domova
  • Život v chudobe
  • Bez domova do domova –  téma adopcií a biologických rodín
  • Vierou k ľudskosti – o pohľade na život, viere a láske k bohu
  • Rozhovory vnímavej komunity

Niektoré príbehy sú spracované aj v cudzom jazyku. Učiteľ cudzieho jazyka tak môže pracovať priamo s príbehom v slovenčine a aj cudzom jazyku. 

Zistite viac o e-bookoch Príbehmi k poznaniu tu.

 

Naše podujatia

Žiadne Udalosti