Do programu Vnímavá škola sa zapojilo 10 škôl

Byť školou, ktorá je otvorená k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Byť školou, ktorá má vnímavých spolužiakov, učiteľov a vychovávateľov. Byť inštitúciou, ktorá buduje prostredie vnímavé k rôznorodým potrebám ľudí v našej spoločnosti. Byť prostredím, ktoré formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov. Práve taká by mala byť Vnímavá škola.

Poznáme desať odvážnych škôl, ktoré sa prihlásili do programu Vnímavá škola. Sú to školy, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska a ktoré sa rozhodli otvorene deklarovať, že v nich nie je priestor pre extrémizmus, chcú vytvárať inkluzívne prostredie pre svojich žiakov a sú citlivé a vnímavé voči zraniteľným skupinám ľudí v našej spoločnosti.

Všetkých učiteľov zapojených škôl čaká vzdelávanie na našej 4-vé akadémii rozvoja kritického myslenia, práca v téme inkluzívneho prístupu pod vedením našich profesionálnych mentorov Zuzany Révészovej, Kataríny Kurčíkovej, Lýdie Šuchovej  a práca s inklúziou na bežných vyučovacích hodinách, v rámci ktorého budú môcť intenzívne využívať písané príbehy z e-bookov a video príbehy spolu s metodikami na vzdelávacom portáli www.onlinezivakniznica.sk.

Vyškolení učitelia budú v rámci svojej stratégie scitlivovania žiakov a študentov k zraniteľným skupinám motivovať a inšpirovať svojich žiakov k triednym projektom cez rôzne storytellingové aktivity a uskutočnia svoje Vnímavé projekty.

Na Stretnutí Vnímavých, ktoré sa uskutoční 10. decembra v Bratislave, sa necháme prekvapiť, ktorá škola sa stane Vnímavou školou za rok 2018.

Základná škola na Dolinách v Trenčíne
Škola, ktorá chce, aby do nej chodili deti rady
– túto školu si už adoptovala firma Adient z Trenčína

 

 

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi
Škola, ktorá vedie žiakov k vnímaniu inakosti

 

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou
Škola, ktorá prešla premenou a motivuje žiakov i rodičov

 

 

Základná škola s Materskou školou, Smolenice
Nestačí iba rozprávať o tom, čo chceme na škole dosiahnuť

 

 

Súkromná spojená škola Biela voda, Kežmarok
Škola, na ktorej študujú prevažne rómski študenti, učí pre život

 

 

Základná škola na Pribinovej ulici, Nováky
Škola, ktorá bojuje proti intolerancii vytváraním hodnôt

 

 

Základná škola s Materskou školou, Vištuk
Škola, ktorá dáva slobodu kreativite a vedie k vnímavosti

 

 

Základná škola Železničná, Bratislava
Škola, ktorá chce nielen učiť, ale aj scitlivovať

 

 

 

Súkromná Základná škola s materskou školou DSA Lučenec
Škola plná učiteľov, ktorým deti môžu dôverovať

 

 

 

Základná škola Pečovská Nová Ves
Chceme, aby naša škola bola dielňou ľudskosti

 

 

 


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Naše podujatia

Žiadne Udalosti