Staňte sa Vnímavou firmou za rok 2018

Patríte medzi zodpovedné firmy na Slovensku, ktoré rozumejú svojim zákazníkom a zamestnancom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti? Máte vo svojej firme vnímavých manažérov a zamestnancov a vytvárate tolerantné firemné prostredie? Ste firma, ktorá podporuje komunitu a rada by si adoptovala jednu zo škôl zapojených do programu Vnímavá škola, aby jej pomohla v inkluzívnom rozvoji? Prihláste sa a staňte sa Vnímavou firmou za rok 2018.

Ste firmou, ktorá deklaruje, že?

  • rozumie svojim zákazníkom a zamestnancom a vytvára prostredie, ktoré je vnímavé a otvorené individualite a potrebe každého človeka
  • nie sú jej ľahostajní ľudia zo zraniteľných skupín a vediete svojich zamestnancov k tomu, aby vnímali potreby a prekážky svojich kolegov a zákazníkov
  • podporuje komunitu alebo chce podporovať také vzdelávanie, ktorého cieľom nie sú iba najlepšie výsledky žiakov a študentov, ale šanca rozvíjať sa a uplatniť sa v živote pre všetkých a rozhodli ste si adoptovať Vnímavú školu na obdobie 2 rokov

Ak spĺňate aspoň 1 z 3 podmienok, ktoré uvádzame v štatúte Vnímavej firmy, prihláste ju do 20. novembra 2018.

Čo môže vaša firma získať?
Ako Vnímavá firma sa stanete súčasťou jedinečnej Vnímavej komunity, získate uznanie na národnej úrovni a certifikát Vnímavá firma za rok 2018 odovzdaný na celoslovenskom podujatí Stretnutie vnímavých, nad ktorým prevzal záštitu prezidenta Slovenskej republiky Andrej Kiska. Počas tohto podujatia oceňujeme aj Vnímavú školu a Vnímavú inštitúciu, ako aj vynimočne Vnímavé projekty účastníkov, ktorí sa zapojili do 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti.

Certifikát Vnímavá firma môžete získať, ak splníte aspoň jednu z týchto podmienok:

  • Aspoň jedna štvrtina vašich zamestnancov patrí medzi zraniteľné skupiny a máte vytvorené nástroje na adaptáciu a podporu týchto zamestnancov
  • Realizujete stratégiu inkluzívnej starostlivosti k zákazníkom zo zraniteľných skupín
  • Rozhodnete sa adoptovať si školu prihlásenú do programu Vnímavá škola na obdobie dvoch rokov a poskytnete jej finančný príspevok 2000 eur ročne (zoznam škôl prinášame nižšie)

Ako môžete prihlásiť vašu firmu?
Stačí, ak do 20. 11. 2018 vyplníte a odošlete prihlášku , ktorú nájdete na stránke www.vnimava.sk/firma


Čo, ak sa naša firma rozhodne adoptovať si školu?
Tu nájdete zoznam škôl zapojených do nášho programu Vnímavá škola.

Stačí si vybrať jednu z nich a napísať do organizácie Eduma – Od emócií k poznaniu a dohodnúť sa na podmienkach. Andrea vám rada zodpovie akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa Vnímavej firmy.
Kontaktná osoba: Andrea Haršányová: harsanyova@eduma.sk

Súkromná Základná škola s materskou školou DSA, Lučenec
Škola plná učiteľov, ktorým deti môžu dôverovať

 

 

Základná škola na Dolinách v Trenčíne
Škola, ktorá chce, aby do nej chodili deti rady
– túto školu si už adoptovala firma Adient z Trenčína

 

 

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi
Škola, ktorá vedie žiakov k vnímaniu inakosti

 

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou
Škola, ktorá prešla premenou a motivuje žiakov i rodičov

 

 

Základná škola s Materskou školou, Smolenice
Nestačí iba rozprávať o tom, čo chceme na škole dosiahnuť

 

 

Súkromná spojená škola Biela voda, Kežmarok
Škola, na ktorej študujú prevažne rómski študenti, učí pre život

 

 

Základná škola na Pribynovej ulici, Nováky
Škola, ktorá bojuje proti intolerancii vytváraním hodnôt

 

 

Základná škola s Materskou školou, Vištuk
Škola, ktorá dáva slobodu kreativite a vedie k vnímavosti

 

 

Základná škola Železničná, Bratislava
Škola, ktorá chce nielen učiť, ale aj scitlivovať

 

 

 

Základná škola Pečovská Nová Ves
Chceme, aby naša škola bola dielňou ľudskosti

Naše podujatia

Žiadne Udalosti