Sprievodca 4vé akadémiou

Je toto vzdelávanie určené práve mne?

Dávaš si otázku, či je 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia určená aj tebe?
Týchto 5 krokov ti pomôže nájsť odpoveď.

 Krok 1: Zamysli sa, čo ti by ti malo vzdelávanie priniesť
Vychovávať, vzdelávať a viesť svojich kolegov, žiakov či zamestnancov k vnímavosti sú nevyhnutné zručnosti kvalitných pedagógov, vychovávateľov a manažérov. Práve vďaka nim môžeš inšpirovať  svojich kolegov, žiakov a študentov či zamestnancov k zmenám v postojoch, myslení a pohľade na dianie v spoločnosti, vo firme alebo v škole.

Zamysli sa, čo môže vzdelávanie priniesť pre tvoj pracovný a osobný život. Ak sa zhodneš s väčšinou našich odpovedí, štúdium na našej akadémii je určené aj tebe:

 • Som študent, pedagóg, vychovávateľ, zamestnanec, manažér, ktorý chce lepšie porozumieť emóciám, skúsenostiam a potrebám vylúčených, opustených, hendikepovaných a chudobných detí a dospelých
 • Chcem, aby naša spoločnosť bola hodnotovo orientovaná a vnímavá
 • Chcem svojich kolegov, žiakov, študentov a zamestnancov viesť k férovému pohľadu na spolužiakov, žiakov a študentov, ostatných kolegov alebo zákazníkov
 • Chcem rozumieť ľuďom, ktorí bojujú s prekážkami v spoločnosti
 • Chcem sa naučiť pracovať so svojimi a cudzími stereotypmi a predsudkami
 • Chcem pochopiť, čo prežívajú a ako pozerajú na svet ľudia bojujúci s prekážkami v spoločnosti
 • Chcem rozumieť chudobe a ľuďom, ktorí v nej žijú
 • Chcem porozumieť Rómom, nepočujúcim alebo ľuďom s telesným hendikepom
 • Chcem vedieť, ako vidia svet, čo prežívajú a zažívajú mimo svojho prirodzeného prostredia
 • Chcem zistiť, kde pramenia prekážky ľudí v spoločnosti
 • Zaujíma ma, ako vnímajú ľudí s prekážkami v spoločnosti moji spolužiaci, kolegovia, zamestnanci, žiaci a študenti
 • Chcem pochopiť, čo znamená inkluzívny prístup cez praktické príklady
 • Chcem cez vlastnú a priamu skúsenosť zistiť, ako sa správa naša spoločnosť k Rómom, nepočujúcim či ľuďom s telesným hendikepom
 • Chcem byť ľudským a vnímavým študentom, pedagógom, zamestnancom, kolegom alebo manažérom, ktorý dokáže robiť rozdiel medzi faktami a emóciami a vie s nimi pracovať pri vedení a rozvoji ľudí
 • Chcem sa naučiť pozrieť na svoje postoje a konanie v minulosti a dokázať analyzovať svoje kroky
 • Chcem sa naučiť rozumieť emóciám svojich žiakov, spolužiakov, študentov, kolegov, zamestnancov aj svojim vlastným
 • Chcem pochopiť, kedy emócie dokážu viesť k zmene v konaní človeka aj spoločnosti

Krok 2: Chcem vedieť,  čo všetko vzdelávací program zahŕňa
Základom vzdelávacieho programu  4vé akadémie  rozvoja kritického myslenia sú tri piliere: a) vzdelávanie

 1. b) mentoring so supervíziou
 2. c) a prax

Vzdelávanie sa uskutoční prezenčnou a dištančnou formou štúdia.

Prezenčná forma je rozdelená do dvoch dní a kombinuje zážitkové vzdelávanie spojené so vzdelávaním cez skúsenosti z praxe.

Dištančné vzdelávanie si manažuješ individuálne. Zahŕňa  čítanie Eduma e-bookov s príbehmi, analýzu príbehov na www.onlinezivakniznica.sk, prípadne štúdium iných odporúčaných materiálov. Materiály k dištančnej forme ti poskytne  tvoj mentor, ktorý ťa sprevádza celým dištančným štúdiom prostredníctvom e-mailov alebo cez skype rozhovory. Súčasťou dištančného štúdia je aj individuálny mentoring so supervíziou, ktorý ti pomôže zorientovať sa v poznatkoch a preklopiť ich do praktického pracovného i osobného života. Prax ti poskytne pohľad na tvoje novo získané schopnosti a zručnosti a tiež ti odkryje priestor, v čom sa  môžeš ešte zlepšiť.

V závere vzdelávania budeš mať za úlohu vypracovať záverečnú prácu, v ktorej prinesieš tvoj pohľad na to, aký  prínos malo vzdelávanie na 4vé akadémii  pre tvoj osobný a pracovný život, vrátane skúseností z praxe. Záverečná práca  bude súčasťou záverečnej skúšky.

Áno, je tu aj nejaká skúška ?

Na záverečnú skúšku ťa pripraví tvoj mentor. Skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a odpovede na jednu z pripravených otázok. Otázky sú zamerané na tvoj postoj k niektorej z prebraných tém, návrhy riešení a odporúčaní.

Po absolvovaní záverečnej skúšky získaš Osvedčenie vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.

Krok 3: Ako si mám vybrať správny modul zo 4vé akadémie?
Orientovať sa v moduloch 4vé akadémie môže byť na prvý pohľad náročné.

Program obsahuje 4 moduly a jeho výhodou je, že môžeš absolvovať ktorýkoľvek modul, kedykoľvek sa rozhodneš. Všetky moduly pracujú s využívaním storytellingu na rozvoj kritického myslenia. Líšia sa len v tom, s akou cieľovou skupinou pracuješ.

 • Ak si študent alebo dobrovoľník a chceš pracovať so svojimi rovesníkmi, vhodný je pre teba modul Cez skúsenosť k poznaniu.
 • Ak pôsobíš alebo chceš pôsobiť ako pomáhajúci profesionál, učiteľ alebo lektor a chceš lepšie porozumieť prežívaniu, konaniu a emóciám detí, mládeže a ich rodičov zo zraniteľných skupín, vyber si modul Cez inkluzívny prístup k rozvoju.
 • Ak pôsobíš v oblasti vzdelávania žiakov, študentov, mládeže či dobrovoľníkov a chceš ich motivovať a následne viesť ku kritickému mysleniu cez príbehy v rôznych predmetoch a študijných oblastiach, ten pravý je pre teba modul Cez storytelling k inklúzii.
 • Ak pôsobíš v oblasti služieb zákazníkom, malého či stredného manažmentu spoločnosti či školy, chceš sa viac dozvedieť viac o spoločenskej zodpovednosti a inkluzívny prístup považuješ za jeden z dôležitých pilierov,  vyber si modul Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti.

Pred tým, než sa prihlásiš, dobre si pozri podmienky pre absolvovanie vzdelávania – najmä rozsah štúdia, poplatok, termíny a miesto vzdelávania. Účastnícky poplatok zahŕňa materiály, prácu lektorov, pomoc mentora, bezplatný vstup do www.Onlinezivakniznica.sk a jej využívanie po dobu 6 mesiacov.

Ak sa ti všetko pozdáva, vybral/a si si modul a termíny, ktoré ti vyhovujú, pošli nám predbežnú prihlášku. Pre uskutočnenie vzdelávania je potrebný minimálny počet účastníkov (od 13 do 15 ľudí, záleží od modulu). Ak máš okolo seba ľudí, ktorí by sa tiež radi vzdelávali, môžete sa prihlásiť aj ako skupina. Ihneď, ako sa nám naplní predbežný počet uchádzačov, ti na e-mail zašleme podrobné informácie k vzdelávaniu a záväzný formulár na prihlásenie a zálohovú faktúru. Tvoja účasť sa stáva  záväznou zaslaním a podpísaním záväznej prihlášky na vzdelávací modul. Komunikovať s tebou budeme prostredníctvom e-mailu a SMS, kde budeme zasielať novinky o našich ďalších aktivitách a bezplatných prednáškach a workshopoch.

Dva dni pred začiatkom vzdelávacieho programu ti SMS správou pripomenieme, kam a kedy máš pricestovať a na čo nezabudnúť. A potom stačí už len prísť a tešiť sa na niekoľko hodín intenzívneho, zaujímavého, skúsenostného a prakticky orientovaného vzdelávania.

Krok 4: Príprava na dištančné vzdelávanie a prax
V tejto časti si už riadnym účastníkom vzdelávania a máš za sebou aspoň 7 hodín vzdelávania zážitkom, príbehmi, skúsenosťami. Spracovávaš nové informácie, poznatky, skúsenosti a pripravuješ sa na dištančné štúdium. Základom pre štart dištančného vzdelávania je, že si vyberieš jednu z ponúkaných tém na uskutočnenie praxe. K vybranej téme ti  pridelíme  mentora, ktorý ti zašle podklady na dištančné štúdium a spoločne si on-nine prejdete možnosti, ako prax uskutočniť a čo najlepšie vyhodnotiť. Dostaneš tipy na študijné materiály, čo si  prečítať, kam kliknúť, kde sa inšpirovať.  Budeš to potrebovať pre naplnenie praxe, kde máš naozaj rozmanité možnosti.

Napríklad:

 • Môžeš uskutočniť malý workshop alebo prednášku
 • Môžeš pripraviť diskusiu so Živými knihami
 • Môžeš pripraviť reportáž v školskom, firemnom časopise
 • Môžeš napísať článok do novín alebo sériu blogov
 • Môžeš urobiť prieskum postojov, skúsenosti medzi kolegami, žiakmi, zamestnancami
 • Môžeš spracovať návrh na aktivity k inkluzívnemu prístupu na úrovni triedy, školy, inštitúcie, firmy
 • Môžeš pripraviť individuálny plán inklúzie konkrétneho dieťaťa, žiaka, zamestnanca, alebo celej skupiny
 • Môžeš si vyskúšať koučingové alebo mentoringové techniky v praxi so supervíziou
 • Môžeš pripraviť súťaž, výstavu prác žiakov, študentov na tému zraniteľných skupín
 • Môžeš si vyskúšať ukážkovú hodinu, vzdelávanie s prvkami storytellingu alebo využívaním storytellingu
 • Môžeš navrhnúť aktivity pre nadačný fond v tvojej firme alebo stratégiu inklúzie na škole alebo vo firme

… a mnoho ďalších zaujímavých aktivít v praxi

Tvoj mentor ťa bude už pri príprave viesť k tomu, ako spracovať výstupy a výsledky z praxe do záverečnej práce. Spoločne si prejdete potrebné kroky, štruktúru záverečnej práce a dá ti dobré rady k jej prezentácii.

Záverečnú prácu posielaš lektorke aspoň 5 dní pred druhou časťou prezenčného vzdelávania a samotnú prezentáciu absolvuješ priamo na druhej časti prezenčného vzdelávania.

Rozsah práce by mal byť 1,5 – 3 strany A4 jednoduchého riadkovania alebo minimálne 4 slides powerpointovej prezentácie. Kreativite sa medze nekladú, môžeš využiť akékoľvek vlastné výstupy z vlastnej praxe.

Tvoju prácu uložíme v našej databáze a ak budeš mať záujem, môžeš sa s prácou uchádzať o titul „Vnímavý projekt“. Prečo projekt? Pretože každá z praktických aktivít je vlastne miniprojektom, ktorým vychovávaš, vzdelávaš a vedieš svoje okolie k vnímavosti a prispievaš tým k otvorenej a tolerantnej spoločnosti.

 Krok 5: Priprav sa na záverečnú skúšku
Záverečná skúška má dve časti a obe sa konajú v druhej časti prezenčnej formy vzdelávania. Prvou časťou je obhajoba záverečnej práce, druhou časťou je diskusia s lektormi k jednej z vylosovaných otázok. Nič, z čoho treba mať stres J

Aj obhajoba, aj diskusia k vylosovanej otázke je vedená v príjemnej atmosfére. Keď budú obhajovať prácu kolegovia, môžeš sa aj ty pýtať na všetko, čo ťa v prezentácii kolegu zaujalo. V tomto prípade nejde o to, ako dobre svoju praktickú úlohu urobíš, ale čo všetko sa pri nej naučíš a čo si uvedomíš. A presne toto bude zaujímať lektorov v komisii.

V druhej časti skúšky budeme voľne diskutovať na niektorú z 25 otázok, ktorú si vylosuješ.
Diskusia bude vedená voľne a nebude dlhšia než 10 minút.

Pre predstavu ti ponúkame niekoľko otázok:

 • Aký je tvoj pohľad na prístup spoločnosti k rómskym deťom?
 • Čo je z tvojho pohľadu dôležité pri príprave workshopu so Živými knihami?
 • Aký názor človeka v tvojom okolí ťa za posledné týždne najviac prekvapil?
 • Ak by si mal pracovať so zraniteľnými skupinami na dennej báze, ktorá skupina by bola pre teba najťažšia a ktorá najmenej náročná?
 • Čo považuješ v súčasnosti za najväčší problém v rastúcom extrémizme?
 • Čo bol počas vzdelávania tvoj AHA moment a ako ťa ovplyvnil?
 • Čo môže podľa tvojho názoru prežívať rómske dieťa v novej triede/dospelý Róm po prvýkrát v nákupnom centre?

Po absolvovaní záverečnej skúšky sa z teba stáva absolvent vzdelávacieho programu 4vé akadémie kritického myslenia vo vybranom module. Okrem osvedčenia, ktoré získaš, sa stávaš členom Vnímavej komunity.

***
Ak zistíš, že tieto vzdelávania sú presne tie, ktoré ťa posúvajú osobne aj pracovne, môžeš po ukončení modulu pokračovať. Čakajú ťa ešte ďalšie moduly 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia, vďaka ktorým sa naučíš vychovávať, vzdelávať a viesť mladú generáciu k vnímavosti.

Tešíme sa na teba!

Eduma

Moduly
4vé akadémie

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

Vzdelávanie pre študentov, mladých lídrov, aktivistov, dobrovoľníkov, zástupcov študentských rád, samospráv, akcií s celospoločenským dopadom

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

Vzdelávanie pre zamestnancov a manažérov firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup
k rozvoju

Vzdelávanie pre učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pedagógov, školských psychológov, profesionálnych a náhradných rodičov, ktorí vychovávajú deti z detských domovov

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

Vzdelávanie pre učiteľov, pedagógov, novinárov, mladých lídrov, ľudí pracujúcich s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info