Cez skúsenosť k poznaniu

Modul akreditovaného vzdelávania je určený najmä študentom, ktorí sa zaujímajú o inovatívne formy práce v rovesníckych skupinách a líderských programoch. Vzdelávanie ponúka sondu do vzniku stereotypov a predsudkov, otvára priestor reflektovať celospoločenské dianie a poskytuje priestor naučiť sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (storytellingom) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov, podpore rozvoja kritického myslenia cez rovesnícke vzdelávanie.

Prihlás sa a získaj status Vnímavý študent – člen vnímavej komunity, ktorá potvrdí tvoju odbornosť v oblasti organizovania rovesníckeho neformálneho vzdelávania formujúceho postoje k zraniteľným skupinám ľudí v spoločnosti.

 Pre koho je vzdelávací modul vhodný?

 • Pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa podieľajú  na líderských a/alebo rovesníckych rozvojových programoch na školách a fakultách
 • Pre študentov stredných a vysokých škôl iniciatívnych v školských komunitách budujúcich inkluzívnu komunitu
 • Pre dobrovoľníkov a mládežníckych lídrov, ktorí chcú prispievať k eliminácii extrémizmu a intolerancii k zraniteľným skupinám v spoločnosti
 • Pre zástupcov študentských rád, samospráv, klubov, tvorcov školských a univerzitných časopisov a akcií s celospoločenským dopadom

Pochybuješ, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou.

Profil absolventa

 • vie spracovať vlastné predsudky ku konkrétnym cieľovým skupinám, pomenovať ich, hľadať príčiny ich vzniku a  objektivizovať ich
 • vie zmapovať postoje rovesníkov na škole k určitej ohrozenej/vylúčenej cieľovej skupine a vyhodnotiť ich
 • vie využívať aspoň dva nástroje podporujúce destereotypyzáciu ohrozených/vylúčených skupín v spoločností a overil nástroje v peer vedení iných študentov/spolužiakov

Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • stereotypy a predsudky (4 hodiny)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ako stereotypy a predsudky ovplyvňujú mieru radikalizácie spoločnosti?  

 • Život v generačnej diskriminácii a intolerancii (10 hodín)

Ako vyzerá život v dlhodobej diskriminácii? Ako ovplyvňuje prežívanie a konanie ľudí, ktorí sa narodili do vylúčenej komunity, alebo čelia vylúčeniu pre dedičnú farbu pleti? Ako história ovplyvnila postoje ľudí k vylúčeným skupinám a vylúčených skupín k majorite?

 • Inovatívne nástroje kritického myslenia cez peer vzdelávanie (16 hodín)

Ako urobiť úspešnú kampaň zameranú na scitlivenie spolužiakov, kolegov? Aké nástroje sú najúčinnejšie pri práci s mládežou sympatizujúcou s extrémistami? Ako využiť príbehy v diskusiách, blogoch, vzdelávaniach pri formovaní kritického myslenia mladých ľudí? Ako dobre pripraviť a uskutočniť vlastnú aktivitu?

 • Postojové formovanie študentskej mládeže (4 hodiny)

Ako zistím, že moje kampane a aktivity formujú spolužiakov a kolegov? Aké stereotypy a predsudky sú u nich najsilnejšie? Ktoré riešenia môžu elimimovať mieru ich steretoypov a predsudkov?

Metódy vzdelávania

syntéza riešení, projektové učenie, buzzgroup, práca s mediálnymi výstupmi, mapovanie, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, storytelingová prednáška, analýza, písaný storytelling, štúdium príbehov, supervízia, mentoring, práca s historickými dokumentami, obrazová projekcia, konzultácie, metóda Živých kníh

Cena: 40€ / študent

možnosť 50% zľavy pre sociálne nezvýhodnených študentov

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Chcem sa prihlásiť